Historik

Inga händelser på 3 månader!
Intermittent Connectivity
5 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 månader!
Avbrott
Web Applications / Commerce Desktop
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Web Applications / Commerce Desktop
Inga händelser på 14 dagar!
Avbrott
Web Applications / Commerce Desktop